efico

Duurzame, biologische koffie, beperkt distributiecircuit en lokale handel

Onze selectie van grand cru’s gaat gepaard met een label van duurzame consumptie, van de Efico Foundation, een voorname speler in België op het vlak van de import van groene koffie.

Het Efico label – te vinden op de verpakking – waarborgt dat de geproduceerde koffie projecten van duurzame ontwikkeling ondersteunt in productielanden van koffie en cacao. U vindt meer informatie op www.eficofoundation.org

De Efico Foundation, neemt via een gelijknamig fonds deel aan investeringen waarvan het doel erin bestaat de productie van hoogwaardige duurzame koffie te bevorderen, hetgeen aan de deelnemende plantages de mogelijkheid biedt zich te associëren met een duurzaam label en een prijsverhoging te bekomen op de markt. Bovendien is een gedeelte van de verkoopprijs van elk pakje koffie van de foundation bestemd voor ontwikkelingsprojecten die tot doel stellen de levenskwaliteit van de totale gemeenschap van de koffieproducenten te verbeteren. De kleine, middelgrote en grote plantages alsook de coöperatieven zijn op die manier opgewassen tegen de concurrentie en kunnen werk en een betere levenskwaliteit bieden aan ontzettend veel landbouwersfamilies.

Bovenop deze voordelen komt het feit dat de landbouwers geleidelijk de middelen verwerven om te investeren in het duurzame beheer van hun plantages waardoor de kwaliteit van de koffie verbetert en de plantages meer in staat zijn om te concurreren !

De concrete bijdrage aan dit project vertegenwoordigt € 0,25 per gekochte kilo koffie. Dankzij de vaste verhoging van de prijs per kilo, kan de koffiebrander ontwikkelingsprojecten ondersteunen en de consument is niet verplicht zijn geliefde melange op te geven als hij wil kiezen voor een duurzame koffie.

Sinds 2005, staan de administratieve en financiële verrichtingen van het Efico Fonds onder de supervisie van de Koning Boudewijnstichting die haar ervaring en professionalisme inbrengt bij de goedkeuring en de concretisering van de projecten.

Laten we tevens opmerken dat 100% van de verzamelde fondsen bestemd is voor de projecten.

Wat betreft de duurzame landbouw, genieten bepaalde origines de labels Rainforest Alliance(www.rainforest-alliance.org) en Utz certified Good inside (www.utzcertified.org).

Het cerficaat Rainforest Alliance bevestigt dat het product bekomen werd mits naleving van 200 criteria die zowel betrekking hebben op de milieubescherming, de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en de veiligheid, het sociale engagement als de afvalverwerking. Het staat garant voor het ecologisch en maatschappelijk verantwoord beheer van de plantages.

Het UTZ Label waarborgt dat het product beantwoordt aan de Utz Certified gedragscode, waarin economische, sociale en milieucriteria zijn opgenomen.

Sommige van onze koffiesoorten zijn ook beschikbaar als « Organisch ».

Tenslotte, is het dankzij de realisatie van de leveringen door onze diensten, van producent naar consument, zonder tussenkomst van verschillende distributeurs of tussenhandelaars, mogelijk om een echte filière met een beperkt distributiecircuit uit te baten, met rechtstreekse voordelen op het vlak van het milieu en van de prijzen die we toepassen.